młodzież

Wielki słownik ortograficzny PWN*

młodzież DCMsW. -ży: Pałac Młodzieży w Katowicach
Dar Młodzieży (żaglowiec) Daru Młodzieży, Darze Młodzieży
Unia Młodzieży Demo•kratycz•nej Unii Młodzieży Demo•kratycz•nej, Unię Młodzieży Demo•kratycz•nej (skrót: UMD)

Słownik języka polskiego PWN*

młodzież
1. «młodzi ludzie»
2. środ. «młode drzewka»
3. środ. «niedorosłe potomstwo zwierząt»

• młodzieżowy • młodzieżowo • młodzieżowość
trudna młodzież, trudne dziecko «młodzież, dziecko sprawiające kłopoty wychowawcze»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego