młodzież

Wielki słownik ortograficzny PWN

młodzież DCMsW. -ży: Pałac Młodzieży w Katowicach
Dar Młodzieży (żaglowiec) Daru Młodzieży, Darze Młodzieży
Unia Młodzieży Demo•kratycz•nej Unii Młodzieży Demo•kratycz•nej, Unię Młodzieży Demo•kratycz•nej (skrót: UMD)

Słownik języka polskiego PWN

młodzież
1. «młodzi ludzie»
2. środ. «młode drzewka»
3. środ. «niedorosłe potomstwo zwierząt»

• młodzieżowy • młodzieżowo • młodzieżowość
trudna młodzież, trudne dziecko «młodzież, dziecko sprawiające kłopoty wychowawcze»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego