mścić się

Wielki słownik ortograficzny PWN

mścić się mszczę się, mścisz się, mszczą się; mścij•cie się

Słownik języka polskiego PWN

mścić się
1. «odpłacać złem za zło, brać odwet za krzywdy lub niepowodzenia»
2. «wywoływać złe następstwa»

Porady językowe

Zanurzenie oceny
27.04.2016
Czy zwrot mścić się (wg słownika: ‘odpłacać złem za zło, brać odwet za krzywdy lub niepowodzenia’) obejmuje swoim znaczeniem domniemanie winy? Innymi słowy, kiedy mówimy, że Iks mści się na Igreku za coś, to czy tym samym wyrażamy przekonanie, że Igrek rzeczywiście to coś popełnił lub jest za to coś odpowiedzialny?
ubezdźwięcznienie spółgłosek
6.06.2005
Czy wszystkie głoski mogą ulec ubezdźwięcznieniu podobnemu jak w wypadku wyrazów rtęć (ubezdźw. [r]) czy pomysł (ubezdźw. [ł])? Na czym polega to zjawisko?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rozpuszczane, krążyły po mieście, wywołując grozę. Mówiły, że to gwardziści, mszcząc się za swoją porażkę w turnieju, napadli na Liści i zadźgali...
 • ... wielu trudach, dotarł
  do zatoki Karpentaria. Tego dnia wieczorem krajowcy,
  mszcząc się za
  przejście przez ich tereny łowieckie, napadli na podróżników. Stoczono...
 • ... z taką hańbą. Trzeba było zmyć ją za wszelką cenę, mścić się gwałtem i fortelem na sprawcach nieszczęścia i poniżenia.
  Przeżuwając te...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego