mścić

Wielki słownik ortograficzny PWN

mścić mszczę, mścisz, mszczą; mścij•cie; mszczony
mścić się mszczę się, mścisz się, mszczą się; mścij•cie się

Słownik języka polskiego PWN

mścić się
1. «odpłacać złem za zło, brać odwet za krzywdy lub niepowodzenia»
2. «wywoływać złe następstwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zanurzenie oceny
27.04.2016
Czy zwrot mścić się (wg słownika: ‘odpłacać złem za zło, brać odwet za krzywdy lub niepowodzenia’) obejmuje swoim znaczeniem domniemanie winy? Innymi słowy, kiedy mówimy, że Iks mści się na Igreku za coś, to czy tym samym wyrażamy przekonanie, że Igrek rzeczywiście to coś popełnił lub jest za to coś odpowiedzialny?
ubezdźwięcznienie spółgłosek
6.06.2005
Czy wszystkie głoski mogą ulec ubezdźwięcznieniu podobnemu jak w wypadku wyrazów rtęć (ubezdźw. [r]) czy pomysł (ubezdźw. [ł])? Na czym polega to zjawisko?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dniu? Dlatego, że ten dzień jest dla niego ważny. Może mści się za coś, co wydarzyło się właśnie tego dnia? Za...
  • ... ale przestrzegli, że los zemści się na niej okrutnie, jak mści się na każdym, kto łamie i tratuje święte zasady mieszczańskiego...
  • ... wydawałoby się, drobny incydent rozpętał prawdziwą burzę: Serbowie zaczęli się mścić na lokalnych potomkach Arpada. Madziarzy, będący w zdecydowanej mniejszości, poczuli...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego