małżeństwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

mał•żeń•stwo -wie; małżeństw

Słownik języka polskiego PWN

małżeństwo
1. «związek kobiety i mężczyzny (w niektórych krajach także związek osób tej samej płci) usankcjonowany prawnie»
2. «para małżeńska: mąż i żona»

• małżeński
białe małżeństwo «małżeństwo, w którym mąż i żona nie współżyją ze sobą seksualnie»
małżeństwo rozwojowe «młode małżeństwo, które może mieć dzieci»
unieważnienie małżeństwa «orzeczenie sądu stwierdzające ustanie związku małżeńskiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Małżeństwo a małż, kruczek a kruk, niestety
13.07.2016
Szanowni Państwo,
mam trzy pytania, ale wszystkie z etymologii, więc mam nadzieję, że mogę je zadać naraz.
 • Czy małżeństwo ma cokolwiek wspólnego z małżami?
 • Skąd się wzięło niestety?
 • Czy kruczek i kruk mają wspólny rodowód?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
małżeństwo homoseksualne
7.03.2005
Proszę o komentarz na temat małżeństw homoseksualnych. Pytanie 1: czy zestawienie dwóch słów: małżeństwo homoseksualne jest oksymoronem, czy nie? Wydaje mi się, że w świetle definicji małżeństwa zaczerpniętej ze Słownika języka polskiego PWN jest to oksymoron. Nie wszyscy się jednak z tym zgadzają.
Pytanie 2: która forma jest prawidłowa małżeństwo homoseksualne czy związek homoseksualny?
Nazwy osób tworzących małżeństwa homoseksualne
22.02.2018
Szanowni Państwo,
zastanawiam się, czy słowa żonata i zamężny istnieją w odniesieniu do małżeństw homoseksualnych. W dostępnych źródłach znalazłem jedynie informacje o słowach żonaty i zamężna. Czy może są zupełnie inne słowa, określające takie osoby?

Pozdrawiam
Kacper

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... szacunkowych danych w Stanach Zjednoczonych jest około 30 tysięcy takich małżeństw. W większości mieszkają one w odciętych od świata wspólnotach, które...
 • ... małżeństwa zbiorowe; nastąpiło "odkłamanie seksualne", a zarazem
  odrzucenie chrześcijańskiego rozumienia
  małżeństwa i rodziny,
  - w zakresie sztuki nastąpiło włączenie do życia codziennego...
 • ... będzie raczej skromna zabawa. Mimo rozwodu wciąż jesteśmy przecież kościelnym małżeństwem, połączonym przez Pana Boga.
  Czy w związku z tym, że...

Encyklopedia PWN

socjol. kulturowo akceptowany związek między osobami przeciwnej płci, w którym utrzymywanie stosunków seksualnych jest aprobowane i z którym jest związane oczekiwanie, że narodzą się w nim dzieci.
religiozn. we wszystkich wielkich religiach małżeństwo jest kontraktem chronionym licznymi przepisami; jego celami są: prokreacja, stworzenie instytucjonalnych warunków dla ludzkiej seksualności, miłość i wzajemna pomoc małżonków, zapewnienie kobietom opieki, różnie akcentowane w poszczególnych religiach.
prawo regulowany przez prawo trwały związek kobiety i mężczyzny zawarty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra założonej rodziny, a zwłaszcza wychowania dzieci.
małżeństwo osoby z panującego domu królewskiego z osobą niższego stanu, która przez ten związek nie nabywa uprawnień (wraz z dziećmi) do tytułu ani do dziedziczenia.
uznanie związku małżeńskiego za nie istniejący z powodu naruszenia w chwili jego zawarcia określonych ustawą zakazów i rozwiązanie zawartego związku małżeńskiego na mocy wyroku sądu;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!