mało istotny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

do McDonalda
2.12.2012
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości co do zapisu nazw produktów z dopełniaczem saksońskim. Wiadomo, że powinno się mówić „Idę do McDonalda” (nie: McDonaldsa), „Używam Helmana” (nie: Helmansa – chodzi o majonez) itp. Co jednak z takimi nazwami jak Jack Daniel's, Balantine's, Redd's? Wszyscy, których znam, dopełniacz wymawiają kolejno: [danielsa], [balantajsa], [redsa].
Iwona Nowakowska
między... a..., od... do...
29.11.2007
Szanowni Eksperci!
Czy istnieje różnica pomiędzy wyrażeniami między... a... a od... do...? Czy pierwsze oznacza przedział otwarty, a drugie – zamknięty? I czy tak też mam rozumieć poniższe gazetowe przykłady: „Pytani o ocenę w skali od 1 do 6, odpowiadają, że mieści się ona między 3 a 4”, „Na ogół myślę o tym w niedzielę, mniej więcej między 2 a 3 w nocy”?
Dziękuję
AB
Anetta, Bożenna, Izabella, Lilianna
15.03.2006
Czy istnieją imiona Anetta, Bożenna, Izabella, Lilianna (z podwójnymi głoskami)? Zastanawiam się, czy używanie ich to nie jakaś wymyślona moda lub maniera.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wymagać i mało płacić. Jako stażystka będziesz pisać o sprawach mało istotnych i nieciekawych, ale to na pewno zmieni się z upływem...
  • ... się życie tak, jakby fizyczne ocalenie było w nim sprawą najmniej istotną. Jak w obozach zagłady, w których do wyboru były tylko...
  • ... porządkujących zasad stratyfikacji esencjalnej. Zmienne zostają uporządkowane od najbardziej do najmniej istotnych.

    Kolejny krok to określenie rodzaju zależności wiążących zmienne zależne (zmienną...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego