machabejski

Wielki słownik ortograficzny PWN

machabej•ski (od: Machabejczycy, Machabeusze); -scy: władca machabejski, ale: Księgi Machabejskie

Słownik języka polskiego PWN

Księgi Machabejskie «dwie księgi Starego Testamentu opisujące powstanie Żydów pod wodzą Machabeuszów»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w tym samym okresie, kiedy w Palestynie toczyła się wojna machabejska. Był to autor obdarzony talentem literackim. Styl opowieści jest żywy...
  • ... politycznej niezawisłości.
    Historię tych bohaterskich walk przekazują nam dwie Księgi
    Machabejskie. Pierwsza księga pióra nie znanego Żyda palestyńskiego była napisana w...
  • ... do tego stopnia, że - jak to powiada autor 2. Księgi Machabejskiej (4, 14) - "kapłani nie oddawali się już posługom ołtarza, ale...

Encyklopedia PWN

2 księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu opisujące powstanie Żydów pod wodzą rodziny Machabeuszów przeciw władzy Seleukidów z Syrii w II w. p.n.e.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego