machabejski

Wielki słownik ortograficzny PWN

machabej•ski (od: Machabejczycy, Machabeusze); -scy: władca machabejski, ale: Księgi Machabejskie

Słownik języka polskiego PWN

Księgi Machabejskie «dwie księgi Starego Testamentu opisujące powstanie Żydów pod wodzą Machabeuszów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego