madrygałowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

madrygał
1. «sielankowy utwór poetycki o tematyce miłosnej»
2. «dawny wielogłosowy utwór wokalny»

• madrygałowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rozsiadali się za długim stołem, śpiewając coś, jakby z opery madrygałowej Boccheriniego. Senilita?".
    Na Sycylii:
    "Pił coca-colę i patrzył nieprzyjaźnie...

Encyklopedia PWN

madrygał dramatyczny z dialogami, wstępna forma opery;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego