magdaleński

Wielki słownik ortograficzny PWN

magdaleń•ski (od: Magdalenka – miejscowość); -scy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Stosownie do tych zmian przekształcać się też musiała kultura ludów magdaleńskich, których początki były wspaniałe, uwiecznione w malowidłach jaskiń Lascaux i...

Encyklopedia PWN

magdaleńskie kultury, kultury madleńskie,
archeol. krąg kultur paleolitu górnego rozwijających w strefie wyżynnej Europy od północnej Hiszpanii po Małopolskę 17–12 tys. lat temu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego