magdeburskim

Wielki słownik ortograficzny PWN

magdebur•ski (od: Magdeburg); -scy

Słownik języka polskiego PWN

miasto na prawie niemieckim, magdeburskim «w średniowieczu: miasto mające organizację prawną wzorowaną na prawie miejskim Magdeburga»
prawo magdeburskie «dawne prawo miejskie Magdeburga, na którym się wzorowano przy zakładaniu niektórych miast polskich»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

lokacja i lokalizacja
9.12.2011
Szanowni Państwo,
proszę o opinię dotyczącą słowa lokacja, które w żargonie filmowym stosowane jest wymiennie z określeniem lokalizacja (filmowa), oznaczającym miejsce poza studiem filmowym, gdzie jest kręcony film. Czy forma lokacja w odniesieniu do miejsca jest poprawna?
W języku angielskim spotykamy określenie film location, czy lokacja będzie w taki razie kalką z angielskiego? A może to neologizm?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... venditores"), albo odsyłają do autorytetu Pisma świętego, prawa rzymskiego, prawa magdeburskiego, gdzie podobne uczynki zostały przewidziane i osądzone.
  I byłby to...
 • ... św. Jana.
  4c. W 1375 r. przywilej lokacyjny na prawie
  magdeburskim Jarosławiowi nadał Władysław Opolczyk.
  5a. Nie istniejący dziś zamek Tarnowskich...
 • ... w wyniku nadania w 1527 r. 10 łanów na prawie magdeburskim niejakiemu Maczowi Weisser, od którego nosiła później nazwę Matzweißen. Powstała...

Encyklopedia PWN

najbardziej rozpowszechniony w Polsce wariant prawa niemieckiego;
fiz. 2 szczelnie dopasowane, wydrążone mosiężne półkule, za pomocą których O. von Guericke przeprowadził 1654 słynne doświadczenie wykazujące istnienie ciśnienia atmosferycznego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego