magiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

magia
1. «ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które można opanować i wywoływać za pomocą zaklęć, obrzędów i czarów»
2. «niezwykła siła oddziaływania»
3. «zniewalający urok jakichś miejsc lub osób»

• magiczny • magicznie • magiczność
kwadrat magiczny «zestawienie liczb w postaci tablicy o równych bokach, ułożonych tak, że ich szeregi poziome, pionowe i na obu przekątnych dają tę samą sumę»
realizm magiczny «prąd w prozie Ameryki Łacińskiej, wykorzystujący mity i wierzenia indiańskie do przedstawienia rzeczywistego świata»
liczby magiczne «nazwa grupy liczb całkowitych 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, przyjęta ze względu na to, że jądra atomowe zawierające właśnie tyle protonów lub neutronów wykazują specyficzne właściwości»
myślenie magiczne «przekonanie, że można wpływać na fakty samym tylko myśleniem o nich»
oko magiczne «lampa elektronowa będąca wskaźnikiem strojenia w odbiorniku radiowym»
sztuki magiczne «sztuczki zręcznościowe, które wyglądają tak, jakby do ich wykonania użyto magii»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Legendarny, magiczny, inteligentny
11.12.2018
Mam pytanie, kiedy używać słów: legendarny, magiczny, inteligentny.
sztuczki magiczne
1.04.2010
Sztuczki magiczne czy triki magiczne? W odniesieniu do pokazów iluzjonistów. Która forma jest poprawna i zalecana?
Co ma brona do obrony?
12.09.2018
Czy zdaniem Państwa istnieją związki znaczeniowe słów broń, obrona ze słowem określającym czynność rolniczą, mianowicie bronowaniem? U dawnych Słowian bardzo ważnym był zwyczaj oborywania granic, co stanowi magiczną ochronę (obronę) przed rozmaitymi energiami, duchami, które mogłyby wejść w szkodę. Oborywaniem wyznaczano i utrwalano granice. My dzisiaj mówimy o obronie granic. Wyjaśnienia słów broń i brona w Słowniku prasłowiańskim jedynie zwiększyły ilość rodzących się pytań...

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tak aby "fałszywa" erekcja przerodziła się w coś naprawdę autentycznego.

  -
  Magiczny ruch:
  Najpierw uroczo zatrzepocz do niego rzęsami, sugerując, co się...
 • ... zgodzi.
  Nie wątpiłam, że tak się stanie. Miała na niego
  magiczny wpływ. W jej obecności zmieniał się w uprzejmego, a nawet...
 • ... budowę protonową ((...)) Trzy pierwsze jądra są podwójnie magiczne ((...)), jądrem podwójnie magicznym jest także ((...)) Wszystkie cztery jądra są trwałe. Niestety nie każdy...

Encyklopedia PWN

prąd lit. w prozie Ameryki Łac. 2. poł. XX w., → realizm magiczny.
zespół liczb ustawionych w postaci kwadratowej tablicy, mający tę własność, że sumy liczb stojących w każdym wierszu, kolumnie lub na przekątnych są jednakowe (dla danego k.m.).
tendencja estetyczna, która skrystalizowała się jako wyrazisty prąd w XX-wiecznych literaturach europejskich i latynoamerykańskich, łącząc w konstrukcjach przedstawianej rzeczywistości elementy realizmu, fantastyki i groteski z analizami psychiki i podświadomości powieściowych postaci oraz z eksponowaniem symboliki obyczajów, sfery irracjonalnych wierzeń i egzotyki miejscowego folkloru.
jądro atomowe, w którym liczba protonów Z lub neutronów N jest równa jednej z liczb: 2, 8, 20, 28, 50, 82, a dla neutronów także 126 (tzw. liczby magiczne);
fiz. jedna z liczb zbioru (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126), określająca iliość protonów Z lub neutronów N w jądrze magicznym.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego