magisterski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

magister
1. «tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów wyższych oraz po napisaniu pracy naukowej i jej obronie; też: osoba mająca ten tytuł»
2. «farmaceuta pracujący w aptece»
3. «w średniowieczu: wykładowca nauk wyzwolonych»
4. «w starożytnym Rzymie: tytuł niektórych urzędników»

• magisterski

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

absolwent filologii angielskiej UJ, mgr fizyki UW
12.06.2006
W przykładowych życiorysach zamieszczonych na stronach internetowych spotkałem się z zapisami typu: absolwent filologii angielskiej UJ, mgr fizyki UW. Czy tego rodzaju formy są prawidłowe?
dr hab. n. XYZ, mgr szt. Jan Kowalski
13.05.2020
Mam pytanie dotyczące skrótów stopni naukowych i tytułów zawodowych przed moim nazwiskiem. Ukończyłem Akademię Muzyczną (stąd mgr sztuki, jednolite studia magisterskie), a równocześnie Uniwersytet (na kierunku Informatyka, kolejny mgr, także jednolite studia magisterskie).
Następnie uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych, a później doktora habilitowanego na Politechnice. Aktualnie zapisuję „dr hab.” przed imieniem i nazwiskiem, „pomijając” niejako magistra sztuki. Czy mogę go uwzględnić, pisząc – nie wiem – „dr hab., mgr”? Może to wyglądać dziwnie, ale z drugiej strony – takie mam wykształcenie...
Łacińskie skróty w polskim tekście
20.03.2016
Chciałbym zapytać o poprawność stosowania łacińskich skrótów, takich jak etc., i.e, e.g., w tekstach oficjalnych, np. w pracy magisterskiej. Są to zwroty bardzo chętnie używane w anglojęzycznej literaturze naukowej; ciekawym, czy konsekwentne wyparcie ich polskich odpowiedników nie będzie odebrane negatywnie. Sama praca magisterska dotyczy nauk technicznych.

Pozdrawiam serdecznie
Mateusz Owczarczak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ma być mądry nie tylko na tyle, żeby zdać egzamin magisterski, ale także umieć rozmawiać ze zwykłymi ludźmi, swoimi "barankami" z...
  • ... Obecnie kształci się w niej ok. 4500 studentów na studiach magisterskich (kierunek ekonomia) oraz licencjackich (ekonomia, informatyka z ekonometrią i socjologia...
  • ... Szkole Biznesu, która ma już prawomocną decyzję ministra zawieszającą studia magisterskie z zarządzania i marketingu, pracownica działu rekrutacji przekonuje, że na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego