magistratura

Wielki słownik ortograficzny PWN

magistratura -rze, -rę

Słownik języka polskiego PWN

magistratura daw. «władza zwierzchnia, zwłaszcza zwierzchni urząd miejski»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Zgromadzenie Narodowe), a także rządu, przewodniczenie Radzie Ministrów, Wyższej Radzie Magistratury, Komitetowi Obrony Narodowej, Komitetowi Konstytucyjnemu. Do niego należała także promulgacja...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego