magnetyka

Wielki słownik ortograficzny PWN

magnetyka -yce, -ykę
magnetyk -ka a. -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN

magnetyka «metoda badania budowy geologicznej przez mierzenie rozkładu naturalnego pola magnetycznego Ziemi i śledzenie jego zmian w czasie»
magnetyk «substancja wytwarzająca pole magnetyczne lub podlegająca działaniu pola magnetycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego