magnificencja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

magnificen•cja -cji, -cję; -cji: Jego Magnificencja (skrót: JM)

Słownik języka polskiego PWN*

magnificencja «tytuł rektora wyższej uczelni»
Jego Magnificencja, Jej Magnificencja «zwrot grzecznościowy używany w stosunku do rektora wyższej uczelni»
Wasza Magnificencja «zwrot grzecznościowy używany w stosunku do rektora wyższej uczelni»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego