majaczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

majaczyć -czę, -czą; -cz•cie
majaczenie; -czeń

Słownik języka polskiego PWN*

majaczyć
1. «zarysowywać się niewyraźnie w oddali lub w tle»
2. «mieć przywidzenia, halucynacje»
3. «mówić słowa bez sensu w gorączce lub we śnie»
4. «odżywać w pamięci»
majaczyć się
2. «przywidywać się komuś»
majaczenie «przywidzenia pojawiające się pod wpływem wysokiej gorączki lub we śnie; też: słowa bez związku wypowiadane w takim stanie»
• majaczeniowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego