makrokosmosowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

makrokosmos
1. «wszechświat pojęty jako całość, przeciwstawiany mikrokosmosowi – światu cząstek elementarnych»
2. «świat ciał niebieskich w przeciwieństwie do mikrokosmosu – świata człowieka»
3. «otaczający człowieka świat i prawa nim rządzące»

• makrokosmiczny, makrokosmosowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego