maksymalistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

maksymalizm
1. «stawianie maksymalnych wymagań sobie i innym, wysuwanie maksymalnych żądań»
2. «kierunek zakreślający najszersze granice filozofii, uznający też prawdy metafizyczne, intuicyjne, istnienie świata duchowego, nadprzyrodzonego itp.»

• maksymalistyczny • maksymalista • maksymalistka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego