maluch

Wielki słownik ortograficzny PWN*

maluch -cha; -chy, -chów
maluchy (grupa przedszkolna) -chów

Słownik języka polskiego PWN*

maluch
1. pot. «małe dziecko»
2. pot. «młode zwierzę»
3. pot. «dziecko z najmłodszej grupy w przedszkolu»
4. pot. «samochód małolitrażowy, polski fiat 126p»
5. pot. «kieliszek wódki»

• maluszek
maluchy «grupa najmłodszych dzieci w przedszkolu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego