manometr

Wielki słownik ortograficzny PWN

mano•metr -ru, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN

manometr «przyrząd do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy, wyższego od ciśnienia atmosferycznego»
• manometryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego