manometria

Wielki słownik ortograficzny PWN

mano•metria -rii, -rię

Słownik języka polskiego PWN

manometria «pomiary ciśnień»
• manometryczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego