marnotrawić

Wielki słownik ortograficzny PWN

mar•no•trawić -awię, -awią; -aw, -aw•cie

Słownik języka polskiego PWN

marnotrawić «marnować, trwonić pieniądze lub inne dobra»
• marnotrawca • marnotrawny • marnotrawnie • marnotrawstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i jestem zadowolony! Artykuły dotyczące np. niepotrzebnych urzędów, w których marnotrawi się publiczne pieniądze są dobre i trafione! Ujawniliście aferę z...
  • ... a rozbudowuje swoje agendy i poszerza swoje kompetencje, co gorsza, marnotrawiąc zarazem wypracowane przez obywateli środki oraz wprowadzając logikę biurokracji i...
  • ... Dzisiejsza gospodarka charakteryzuje się znacznym (choć różnym w różnych przypadkach) marnotrawieniem energii, wody i innych zasobów mineralnych. Nie uczyniono jak dotąd...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego