martwy lód

Słownik języka polskiego PWN

martwy lód «część lodowca pozbawiona dopływu nowych, poruszających się mas lodowych»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wodnych ze stromych lodowców górskich (zwykle wiszących); 4)oddzielanie mas martwego lodu od lodowca w wyniku działania różnych procesów oraz 5) inne...
  • ... od lodowca. A.F. Głazowski (1988) zaproponował traktowanie powstawania mas martwego lodu jako jednego z czynników ablacji. Można wyliczyć kilka sposobów trwałego...
  • ... tym często przeciwstawne (ryc. 56c). Jak twierdzi Starkel (1977), wytapianie martwych lodów na początku holocenu powodowało z jednej strony powstawanie coraz głębszych...

Encyklopedia PWN

część lodowca pozbawiona dopływu nowych, poruszających się mas lodowych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!