martwy lód

Słownik języka polskiego PWN

martwy lód «część lodowca pozbawiona dopływu nowych, poruszających się mas lodowych»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wodnych ze stromych lodowców górskich (zwykle wiszących); 4)oddzielanie mas martwego lodu od lodowca w wyniku działania różnych procesów oraz 5) inne...
  • ... od lodowca. A.F. Głazowski (1988) zaproponował traktowanie powstawania mas martwego lodu jako jednego z czynników ablacji. Można wyliczyć kilka sposobów trwałego...
  • ... tym często przeciwstawne (ryc. 56c). Jak twierdzi Starkel (1977), wytapianie martwych lodów na początku holocenu powodowało z jednej strony powstawanie coraz głębszych...

Encyklopedia PWN

część lodowca pozbawiona dopływu nowych, poruszających się mas lodowych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!