maskaron

Wielki słownik ortograficzny PWN

maskaron -na, -nie; -ny, -nów; zob. maszkaron

Słownik języka polskiego PWN

maszkaron, maskaron «motyw dekoracyjny w postaci głowy o zdeformowanych groteskowo rysach»
• maszkaronowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego