masy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

masa -sie, -sę; mas
Le Mas-d’Azil ndm: jaskinia Le Mas-d’Azil; przym.: azylski
Mas-d’Azil (jaskinia) ndm; zob. Le Mas-d’Azil

Słownik języka polskiego PWN*

masy «szerokie kręgi społeczeństwa»
masami «w wielkich ilościach, masowo»
masa
1. «bezkształtna, ciastowata substancja; też: substancja skrzepnięta lub zbita»
2. «wielka ilość czegoś; też: wielkie skupisko ludzi»
3. «wielki przedmiot lub przedmioty widziane w niewyraźnych zarysach»
4. «wielkość fizyczna określająca zachowanie się ciała pod wpływem działających na niego sił»
5. «zespół metalowych części urządzenia, które normalnie nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego