maszynowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

maszyna
1. «urządzenie zawierające mechanizm lub zespół współdziałających mechanizmów, służące do przetwarzania energii albo do wykonywania określonej pracy»
2. «pojazd mechaniczny, zwłaszcza samolot»
3. «osoba wykonująca coś automatycznie i bezmyślnie»
4.  «działający sprawnie system organizacyjny»
5. środ. «automatyczna broń palna»

• maszynowy • maszynowo
ciężki karabin maszynowy «karabin maszynowy przeznaczony do strzelania ze specjalnej podstawy ogniem ciągłym»
język maszynowy «język programowania, w którym stosuje się wyłącznie rozkazy objęte listą rozkazów komputera»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego