materialny

Słownik języka polskiego PWN*

materialny
1. «istniejący fizycznie»
2. «odnoszący się do dóbr ekonomicznych»
3. «dotyczący treści, a nie formy»

• materialnie • materialność
kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
prawo materialne «prawo ustalające treść uprawnień i obowiązków»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego