me����

Wielki słownik ortograficzny PWN

me (skrócona forma zaimka moje) mego, mym; me, mych
me (wyraz dźwiękonaśladowczy): ani be, ani me a. me!

Słownik języka polskiego PWN

me «dźwięk wydawany przez meczącą owcę lub kozę»
Ma «symbol jednostki prędkości mach»
moi pot. «ludzie bliscy osobie mówiącej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego