mea culpa (mea maxima culpa)

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

mea culpa (mea maxima culpa) [wym. mea kulpa (mea maks-ima kulpa)]
1. «moja wina (moja bardzo wielka wina) – formuła modlitewna wyrażająca żal za grzechy»
2. «zwrot oznaczający przyznanie się do błędu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego