mecenas

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mecenas (polityk rzymski) -sa, -sie
mecenas (protektor sztuki; adwokat) -sa, -sie; -si a. -sowie, -sów

Słownik języka polskiego PWN*

mecenas
1. «osoba lub instytucja wspierająca rozwój sztuki, literatury i nauki»
2. «tytuł stosowany grzecznościowo wobec adwokatów i radców prawnych; też: osoba tak tytułowana»

• mecenasowski • mecenaska

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego