mechanizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

mechanizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

mechanizm
1. «zespół współpracujących ze sobą części maszyny lub przyrządu, wykonujących jakąś pracę»
2. «sposób, w jaki coś powstaje, przebiega lub działa»
mechanizm jarzmowy «mechanizm przekształcający obrotowy ruch korby w prostolinijny ruch suwaka»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego