meteorograf

Wielki słownik ortograficzny PWN

meteoro•graf -fu, -fie; -fów

Słownik języka polskiego PWN

meteorograf «przyrząd rejestrujący jednocześnie ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego