meteorogram

Wielki słownik ortograficzny PWN

meteoro•gram -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN

meteorogram «zapis wykonany za pomocą meteorografu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego