metoda

Wielki słownik ortograficzny PWN

metoda -odzie, -odę; -od
Metody (imię) -dego; -dowie, -dych: Święty a. św. Metody, Święci a. św. św. Cyryl i Metody

Słownik języka polskiego PWN

metoda «świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu»
akroamatyczna metoda nauczania «sposób nauczania polegający na słownym przekazywaniu uczniom wiedzy w postaci gotowej do przyswojenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

metoda, metodyka, metodologia
27.10.2006
Jakie są różnicę między: metodologią, metodyką, metodą i kiedy którego wyrazu w odniesieniu do czego można użyć? Często w artykułach autorzy piszą o jakiejś metodologii (np. prowadzenia projektów), ale chyba raczej mają na myśli metodę, a może metodykę? Inny przykład, ktoś podaje że badanie (np. efektywności pomp) zostało przeprowadzone według takiej, a nie innej metodologii. Chyba znów chodzi raczej o metodę / metodykę?
metoda dobrego startu
4.09.2014
Szanowni Państwo,
jak powinnam zapisać następujące techniki (metody): mobilna rekreacja muzyczna, metoda dobrego startu, metoda ruchu rozwijającego. Autorzy tych metod (M. Kierył, M. Bogdanowicz, W. Sherborne) zapisują je dużymi literami. Czy tak jest poprawnie? Czy reguluje to jakaś zasada?
Z poważaniem
Czytelniczka Poradni PWN
metoda Pilatesa i puchar świata
30.11.2011
Witam.
Mam dwa pytania z dziedziny sportu: 1. Piszemy metoda pilatesa, pilatesu, pilates czy Pilates? 2. Czy puchar świata piszemy generalnie wielkimi literami? A zatem Puchar Świata w Piłce Nożnej? Puchar Zimy oraz Puchar Zdobywców Pucharów też? Trudno mi się z tym pogodzić.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Malgorzata

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Każda bez mała nacja ma inne, nietrudno o pomyłkę. Wygodniej, metodą wszystkich wędrownych kupców, liczyć takie dystanse w dniach. Żeby stąd...
  • ... aktualnych i potencjalnych dostawców. Znajomość tych rozwiązań wzmacnia efekty stosowania metody benchmarkingu. Inne przykładowe obiekty w badaniach uwarunkowań zewnętrznych to: system...
  • ... krótkich (np. godzinowych) przedziałach czasu, przy czym E występuje
    Powyższej
    metody nie można jednak stosować bez ograniczeń, gdyż, jak to wynika...

Encyklopedia PWN

metoda
[gr. méthodos ‘sposób badania’],
metodol. termin używany w kilku różnych znaczeniach, z których najważniejsze to: 1) sposób postępowania, dobór rodzaju działania (dobór i kolejność czynności składowych działania złożonego) świadomie stosowany z możliwością powtórzenia go we wszystkich przypadkach danego typu; 2) zespół czynności i środków zastosowanych w określony sposób do osiągnięcia określonego celu; 3) sposób wykonania danego zadania praktycznego lub rozwiązania problemu teoret.; 4) zespół założeń ogólnych przyjmowanych jako ramy lub wytyczne badania.
mat. jedna z metod przybliżania pewnych równań różniczkowych cząstkowych za pomocą układu równań algebraicznych, który zazwyczaj rozwiązuje się przy użyciu komputera.
mat. jedna z najczęściej stosowanych metod przybliżania równań różniczkowych cząstkowych za pomocą układu równań algebraicznych, który na ogół rozwiązuje się przy użyciu komputera.
mat. jedna z najczęściej stosowanych metod przybliżania równań różniczkowych cząstkowych za pomocą układu równań algebraicznych, który na ogół rozwiązuje się przy użyciu komputera.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!