metropolia

Wielki słownik ortograficzny PWN

metropolia -lii, -lię; -lii

Słownik języka polskiego PWN

metropolia
1. «główne miasto kraju lub regionu»
2. «państwo posiadające kolonie w stosunku do tych kolonii»
3. «prowincja kościelna składająca się z kilku diecezji, podległa metropolicie»
4. «w starożytnej Grecji: miasto-państwo macierzyste w stosunku do założonej przez nie kolonii»

• metropolitalny, metropolitarny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego