między

Wielki słownik ortograficzny PWN

między in•nymi (skrót: m.in.)

Słownik języka polskiego PWN

między
1. «przyimek komunikujący, że to, o czym mowa, jest z obu stron otoczone czymś, np. Ulica ciągnęła się między domami.»
2. «przyimek komunikujący, iż zależność, o której mowa, dotyczy wymienionych w zdaniu osób, zjawisk, przedmiotów lub faktów, np. Pokrewieństwo między nimi było bardzo dalekie.»
3. «przyimek wprowadzający określenia granic czasowych, w których miało miejsce dane zdarzenie, np. Wrócę między drugą a trzecią.»
4. «przyimek wprowadzający określenie przeznaczenia tego, co stanowi rezultat dokonanego podziału, np. Podzielił majątek między synów.»
5. «przyimek ograniczający dwustronnie zbiór cech, które można przypisać nietypowemu obiektowi, o którym mowa, np. Bluzka koloru między żółtym a brązowym.»
6. «przyimek komunikujący, iż wybór, przed którym stoi dana osoba, dotyczy wymienionych przedmiotów lub osób, np. Wybieraj między mną a nim.»
7. «przyimek wprowadzający określenie zbioru, do którego należą lub spośród którego się wyróżniają charakteryzowane w zdaniu przedmioty lub osoby, np. Słynęła z urody między rówieśnicami.»
między- «pierwszy człon wyrazów złożonych, utworzonych z połączenia przyimka między z rzeczownikami określającymi obiekty lub rzeczy, pomiędzy którymi coś się odbywa lub znajduje, np. międzymorze (między morzami), międzynarodowy (między narodami)»
między innymi «wyrażenie informujące o tym, że oprócz wymienionych rzeczy, osób, sytuacji itp. istnieją też inne, odnoszące się do tego, o czym mowa, np. Zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem materiałów.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego