między

Wielki słownik ortograficzny PWN

między in•nymi (skrót: m.in.)

Słownik języka polskiego PWN

między
1. «przyimek komunikujący, że to, o czym mowa, jest z obu stron otoczone czymś, np. Ulica ciągnęła się między domami.»
2. «przyimek komunikujący, iż zależność, o której mowa, dotyczy wymienionych w zdaniu osób, zjawisk, przedmiotów lub faktów, np. Pokrewieństwo między nimi było bardzo dalekie.»
3. «przyimek wprowadzający określenia granic czasowych, w których miało miejsce dane zdarzenie, np. Wrócę między drugą a trzecią.»
4. «przyimek wprowadzający określenie przeznaczenia tego, co stanowi rezultat dokonanego podziału, np. Podzielił majątek między synów.»
5. «przyimek ograniczający dwustronnie zbiór cech, które można przypisać nietypowemu obiektowi, o którym mowa, np. Bluzka koloru między żółtym a brązowym.»
6. «przyimek komunikujący, iż wybór, przed którym stoi dana osoba, dotyczy wymienionych przedmiotów lub osób, np. Wybieraj między mną a nim.»
7. «przyimek wprowadzający określenie zbioru, do którego należą lub spośród którego się wyróżniają charakteryzowane w zdaniu przedmioty lub osoby, np. Słynęła z urody między rówieśnicami.»
między- «pierwszy człon wyrazów złożonych, utworzonych z połączenia przyimka między z rzeczownikami określającymi obiekty lub rzeczy, pomiędzy którymi coś się odbywa lub znajduje, np. międzymorze (między morzami), międzynarodowy (między narodami)»
między innymi «wyrażenie informujące o tym, że oprócz wymienionych rzeczy, osób, sytuacji itp. istnieją też inne, odnoszące się do tego, o czym mowa, np. Zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem materiałów.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Między
25.12.2016
Szanowni Państwo!
Gdzieś w poradni znalazłem opinię, że prawidłowe są formy między jednym a drugim oraz między jednym i drugim. Czy któraś jest staranniejsza, bardziej polecana? Pierwsza ma tę przewagę, że pozwala na konstrukcje typu między domem i ogrodem a stawem.

Pozdrawiam
Marcin Nowak
między... a..., od... do...
29.11.2007
Szanowni Eksperci!
Czy istnieje różnica pomiędzy wyrażeniami między... a... a od... do...? Czy pierwsze oznacza przedział otwarty, a drugie – zamknięty? I czy tak też mam rozumieć poniższe gazetowe przykłady: „Pytani o ocenę w skali od 1 do 6, odpowiadają, że mieści się ona między 3 a 4”, „Na ogół myślę o tym w niedzielę, mniej więcej między 2 a 3 w nocy”?
Dziękuję
AB
między X a/i Y
18.05.2011
Czym różnią się od siebie zwroty różnica między czarnym i białym i różnica między czarnym a białym? W jakich sytuacjach używa się i, a w jakich a?

Ciekawostki

Czytać między wierszami
Czyli: odbierać informacje ukryte, nie podane wprost. W wierszach, linijkach tekstu, zawarty jest komunikat, który każdy umiejący czytać potrafi przeczytać, a umiejący posługiwać się rozumem – zrozumieć.
Mówimy „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”, gdy mamy na myśli to, że człowiek musi postępować tak, jak ludzie, wśród których się znalazł i z którymi żyje.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Wiodąca na rynku opona wielosezonowa. Jest najlepszym 195/60 kompromisem między możliwościami opony letniej i zimowej.

  Ceny brutto zł

  Zastrzegamy możliwość...
 • ... rano jechali, to bym z chęcią
  My tak gdzieś będziemy
  między siódmą, a ósmą wyjeżdżać.
  Nie, to tak by było dobrze...
 • ... mu tego, aby mógł je lepiej rozpoznawać.
  3. Wewnętrzna zgodność
  między tym, (a) czego doświadcza, (b) co sobie uświadamia i (c...

Encyklopedia PWN

kąt między prostą i jej prostokątnym rzutem na płaszczyznę.
jeden z dwóch kątów przyległych wyznaczonych przez styczne do krzywych w punkcie ich przecięcia.
pas terenu o szer. ok. 4 km i dł. 238 km, którego środkiem biegnie linia demarkacyjna oddzielająca oba państwa koreańskie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego