mianować

Wielki słownik ortograficzny PWN

mianować -nuję, -nują

Słownik języka polskiego PWN

mianować
1. «nadać komuś tytuł lub godność»
2. «powierzyć komuś stanowisko lub funkcję»
mianować się
1. «nadać sobie jakąś nazwę lub określenie»
2. «nadać sobie jakąś godność lub tytuł»
liczba mianowana «liczba, przy której jest podana nazwa jednostki»
roztwór mianowany «roztwór o znanym stężeniu molowym określonego składnika lub o znanym mianie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wybrać i mianować
9.09.2012
Szanowni Państwo,
wątpliwości moje budzą wszelkie wybory i ich wyniki. Czy zwycięzca został przez wszystkich wybrany na prezydenta, czy prezydentem? Czy posłowie wybrali Iksa na prezesa NBP, czy prezesem? Moim zdaniem na, ale w mediach nagminnie wręcz używa się formy narzędnika. A jak jest z mianowaniem? Czy Iks został mianowany dyrektorem, czy na dyrektora?
Oznaczenia liczb jednakowo mianowanych
6.09.2018
Szanowni Państwo!
Napotkałam ostatnio problem i nie znalazłam rozwiązania: w jaki sposób należy zapisać przedział procentowy? Czy powinno to być od 6% do 9%? Czy od 6 do 9%? Czy oba zapisy są poprawne?
Z wyrazami szacunku
aspekt czasowników
14.10.2002
Szanowni Państwo,
Zawsze sądziłem, że aspekt jest cechą czasownika, a nie kwestią jego odmiany (podobnie jak rzeczownik „ma rodzaj”, a nie „odmienia się przez rodzaj”), i że owszem, czasowniki łączą się w pary aspektowe, ale nie oznacza to, że każdy swoją parę mieć musi. Tymczasem moje dziecko oznajmiło mi właśnie - tak uczone w szkole - że to jest „odmiana przez aspekt”. Nie wierzyłem, sprawdziłem, rzeczywiście ma w zeszycie napisane: „Czasowniki odmieniają się przez aspekt”.
Dla mnie różnica jest zasadnicza. Według mojego dotychczasowego rozeznania wziąć i brać to były dwa czasowniki, wprawdzie skojarzone w parę, ale osobne. Jeśli natomiast miałaby to być odmiana, to byłby to jeden i ten sam wyraz (tyle że właśnie odmieniany). Tylko która forma będzie wtedy podstawową - wziąć będzie brać odmienionym przez aspekt, czy też brać będzie odmienionym przez aspekt wziąć?
Poza tym jeśli to jest rzeczywiście odmiana, to wynikałoby z tego, że każdy czasownik (poza ewentualnymi wyjątkami) da się odmienić. Tu lista wyjątków byłaby chyba nazbyt długa, bo jak „odmienić” przez aspekt czasowniki: zobaczyć, dojrzeć, powłóczyć, siedzieć, mianować, wisieć, ciąć, rwać, drzeć, gadać, utkać (np. gobelin), pognać (dokądś), strzyc, biec, prać, ciec, płukać, razić, spacerować, bawić się, kołowacieć, kochać, lubić, szanować, podkochiwać się...
Proszę o pomoc, bo dziecko zadaje mi coraz trudniejsze pytania, a ja nie wiem, jak odpowiedzieć. Szukałem trochę po książkach (np. w Praktycznym słowniku poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, str. 406) i raczej przyznałbym rację sobie, a nie nauczycielce, niemniej wolałbym zweryfikować swoją interpretację u źródła, zanim zacznę przestawiać dziecko, bo może to ja coś wiem nie tak, jak trzeba.
Serdecznie dziękuję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

  Oddział 3
  Stosunek pracy na podstawie
  mianowania

  Art. 76. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w...
 • ... Londynie, Gustav Steengracht von Moyland.
  Podsekretarzami stanu w tym ministerstwie
  mianowano również Andora Hencke - byłego chargé d'affaires w Pradze, oraz dr...
 • ... dla stolarzy, Bergowie wyrzucili go za bramę.
  Na jego miejsce
  mianowany został majstrem starszy z braci Słupeckich. I ten pokazał, co...

Encyklopedia PWN

roztwór o znanym stężeniu molowym określonego składnika lub — w przypadku roztworu używanego do miareczkowania — o znanym mianie.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego