miejscami

Wielki słownik ortograficzny PWN

miej•sce; -sc
Małachowo-Złych Miejsc (wieś w Wielkopolskiem) Małachowa-Złych Miejsc; przym.: małachowski
Miej•sce Piastowe Miej•sca Piastowego

Słownik języka polskiego PWN

miejscami «gdzieniegdzie»
miejsce
1. «przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić»
2. «określony fragment ciała»
3. «część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa; też: pomieszczenie służące określonym celom»
4. «wycinek przestrzeni przeznaczony dla jednej osoby»
5. «pozycja, ranga lub rola kogoś lub czegoś»
6. «fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń»
7. «stanowisko, posada»
jedność czasu, miejsca, akcji «trzy podstawowe zasady kompozycji dramatu klasycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego