mienie ruchome

Słownik języka polskiego PWN

Porady językowe

e ruchome w nazwiskach obcych
13.10.2009
Witam,
kiedy w przypadkach zależnych w odmianie nazwisk znika e (tak jak w Hegel, Hegla)? Czy jeżeli nazwisko lub pseudonim kończy się na -eu, e powinno zniknąć? I czy końcowe u pozostaje niezmienione (jak np. w Landau)?
nazwiska Greków
29.06.2012
Grecki piłkarz Σαλπιγγίδης ma na koszulce Salpingidis, choć tego n w greckim zapisie nie ma, a angielska Wikipedia nazywa go „Salpingidis or Salpigidis”, jakby to były dwa równorzędne warianty.
Co ciekawe, inny grecki piłkarz, Καραγκούνης, też w różnych źródłach występuje bądź jako Kargounis, bądź jako Karangounis, a więc znów mamy „ruchome N”. Czy jest to jakaś prawidłowość?
rodzaj gramatyczny zapożyczeń hebrajskich
10.11.2014
Jaki rodzaj gramatyczny ma termin stosowany w nauce języka hebrajskiego dagesz (kropka w spółgłosce)? Dagesz może być forte albo lene, a więc po łacinie ma chyba rodzaj nijaki, natomiast polskie podręczniki wahają się między rodzajem nijakim a męskim. Podobnie jest z szewa (szwa), które może być mobile lub quiescens, lecz spotyka się tłumaczenia ta szewa. Również nazwy liter hebrajskich oraz samogłosek sprawiają kłopot (to alef? to segol?)
Z poważaniem
Aleksandra Kowal

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ZOZ a gminami przy udziale Starostwa Powiatowego, dotyczące przejęcia nieruchomości, mienia ruchomego oraz zasad przekazywania pracowników, a także umowy o użyczeniu mienia...
 • ... pokrzywdzonego.
  Art. 127. § 1. Kto samowolnie używa społecznego lub cudzego
  mienia ruchomego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  § 2. Jeżeli czyn nie...
 • ... odrębnych warunkach określonych w § 54-62.

  Ubezpieczenie domów letniskowych i
  mienia ruchomego
  Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu odrębnej składki umowa ubezpieczenia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego