mieszkać

Słownik języka polskiego PWN*

mieszkać
1. «zajmować jakieś pomieszczenie i traktować je jako główne miejsce swojego pobytu»
2. «o zwierzętach: mieć gdzieś swoje siedlisko»
3. «o uczuciach, stanach itp.: być gdzieś, panować»
mieszkanie «pomieszczenie, w którym się mieszka»
• mieszkaniowy • mieszkanko
mieszkanie kwaterunkowe «mieszkanie przydzielone przez kwaterunek»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego