mieszkanko

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mieszkan•ko -n•kiem; -nek
mieszkan•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN*

mieszkanie «pomieszczenie, w którym się mieszka»
• mieszkaniowy • mieszkanko
mieszkaniec
1. «osoba stale mieszkająca w jakimś miejscu»
2. «zwierzę żyjące w jakimś miejscu»

• mieszkanka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego