migać

Wielki słownik ortograficzny PWN

migać -am, -ają
w try miga (pot.)

Słownik języka polskiego PWN

migać zob. mignąć.
mignąćmigać
1. «ukazać się na chwilę w ruchu, świecąc lub odcinając się wyraźnie od tła; też: przesunąć się szybko w polu widzenia»
2. «zaświecić nierównym lub przerywanym światłem; też: włączyć urządzenie, które tak świeci»
3. «poruszyć czymś bardzo szybko»
4. migać «posługiwać się alfabetem migowym»
migać się pot. «uchylać się, wykręcać się od czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego