mijać

Wielki słownik ortograficzny PWN

mijać -am, -ają; -aj•cie
mijany (taniec) -nego, -nym

Słownik języka polskiego PWN

mijać zob. minąć.
minąćmijać
1. «przejść, przejechać obok jakichś osób, rzeczy, obiektów»
2. «o czasie lub jakichś zjawiskach trwających w czasie: stać się przeszłością, skończyć się »
3. «przestać być odczuwanym»
mijać się zob. minąć się.
minąć sięmijać się
1. «minąć siebie wzajemnie, dążąc w przeciwległych kierunkach»
2. «kierując się ku sobie nawzajem, nie spotkać się»
3. «nie zbiec się, nie złączyć się w żadnym punkcie, w żadnym momencie»
mija zob. miya.
miya [wym. mija], mija
1. «japońska świątynia sintoistyczna»
2. «pałac członków rodziny cesarskiej»
3. «grzecznościowy tytuł książęcy»
światła krótkie, mijania «w samochodach: światła o krótkim zasięgu, używane podczas jazdy po mieście lub w czasie mijania innych pojazdów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ziemia jako sprawca czynności
12.01.2016
W opisie zjawiska fizycznego Ziemia przyciąga jabłko, można by sądzić, że Ziemia jest sprawcą czynności, jednak to nie Ziemia przyciąga jabłko, a siła grawitacji.
Czy o Ziemi (podmiocie zdania) możemy mówić, że jest sprawcą w sensie językowym (z semantycznego punktu widzenia), natomiast w sensie pozajęzykowym nie ma sprawcy ? Prawdą jest na przykładzie tego zdania, że język potoczny mija się z rzeczywistością ?
Dodatkowe odesłania przy cytatach i parafrazach
14.11.2018
Szanowni Państwo,
redaguję tekst naukowy, którego autor odwołuje się do licznych opracowań innych badaczy. Część z nich cytuje, treść innych przytacza własnymi słowami lub tylko sygnalizuje związek – niezależnie od wariantu w przypisie podaje jedynie adres bibliograficzny opracowania. Wydaje mi się, że w przypadku, gdy odwołanie nie jest cytatem, w przypisie należy zastosować skrót zob. lub por. (lub ich łacińskie odpowiedniki) – czy mam rację? Czy kwestię tę regulują jakieś zasady?
Film na podstawie książki w kinach
26.04.2018
Na okładce książki znajduje się napis:
FILM NA PODSTAWIE KSIĄŻKI W KINACH
Czy taki zapis jest poprawny? W rozmowie z moim kolegą pojawiły się wątpliwości, mianowicie uważa on, że tekst sugeruje jednoznacznie, że książka jest w kinach, a nie film, co oczywiście mija się z prawdą.

Pozdrawiam,
Patryk

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Niech idzie dziwna chwila zaśmierdziałego żywota, niech się świci i mija, niech morderczą, tragiczną chucią nas, wszarzy biednych zabija. Chciałbym żyć...
  • ... kapitanów nawigujacych w tym akwenie, by byli szczególnie uważni, gdy mijają "Nord". No, a przede wszystkim dowiedziałbym się od pierwszego z...
  • ... bo wspinają się wciąż po pochyłości, na grzbiet wąskiej wyspy, mijając kolejne aleje niskich kamienic, kin porno, zaciągniętych żelaznych żaluzji, murów...

Encyklopedia PWN

światła pojazdów samochodowych przeznaczone do oświetlania drogi na niewielkim odcinku przed pojazdem (40–60 m).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego