mimowiednie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

mimowiedny «nieuświadamiany, powstający niezależnie od czyjejś myśli i woli»
• mimowiednie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nie spojrzał, zdawało ci się, iż na wielkoluda spozierasz, i mimowiednie budziły się w tobie lęk, podziw i uszanowanie dla tej...
 • ... również jabłko
  spadło na nos wskutek przypadku -
  tak samo Bonja
  mimowiednie
  odkrycie to zrobiwszy przednie,
  zapadła w sen. Tymczasem Levy,
  zamknięty...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego