minus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

minus (zła strona czegoś) -su a. -sa, -sie; -sów
minus (znak „–”) -sa, -sie; -sów

Słownik języka polskiego PWN*

minus
1. «znak odejmowania w postaci poziomej kreski stawiany między liczbami»
2. «znak w postaci poziomej kreski stawiany przed liczbą mniejszą od zera»
3. «znak w postaci poziomej kreski przy ocenie szkolnej, oznaczający zmniejszenie tej oceny o pół stopnia»
4. «wada, słaba strona»

• minusik
in minus «na niekorzyść»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego