mnogość

Wielki słownik ortograficzny PWN

mnogość -ści

Słownik języka polskiego PWN

mnogość
1. «duża ilość czegoś»
2. «w matematyce: zbiór»
teoria mnogości «dział matematyki zajmujący się badaniem ogólnych właściwości zbiorów, bez względu na naturę elementów, z jakich się te zbiory składają»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

adresat bez płci
15.06.2014
Jeżeli nie znamy płci odbiorcy oficjalnego listu do jakieś organizacji (np. CV), to lepiej napisać Szanown(a/y) Pani/e czy Szanowni Państwo? Ta druga forma chyba jest częściej spotykana, ale sugeruje mnogość odbiorców. Dodatkowo, czy warto wtedy dodać pleno titula?
Z poważaniem,
Janusz N.
Algorytm zeszytowoszkolny / szkolnozeszytowy
1.06.2016
Czy algorytmy właściwe lekcjom matematyki, czyli pojawiające się w zeszytach szkolnych, to algorytmy szkolnozeszytowe, czy zeszytowoszkolne? Wydaje mi się, że pierwsza wersja, bo skoro przymiotnik pochodzi od wyrażenia złożonego z rzeczownika i określającego go przymiotnika, to potem ten określający przymiotnik powinien się znaleźć na pierwszym miejscu złożenia, jako człon określający. Z drugiej strony przykład prawnoautorskiego (porada nr 13186) pokazuje, że nie zawsze się tak postępuje.
Ávila
2.10.2014
Szanowni Państwo,
która forma jest poprawna: święta Teresa z Avila czy święta Teresa z Avili? Pierwsze sformułowanie jest powszechne, w mowie i piśmie, jednak wydaje mi się ono niepoprawne – wszak w języku polskim nazwy własne również powinny być odmieniane; nie mówimy/piszemy przecież Matka Teresa z Kalkuta.
Z poważaniem,
Prakseda Pawłowska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mniej dla kultury polskiej najważniejsze jest ostatnie półtora wieku. Z mnogości faktów, wytyczających historię miasta pod Giewontem, wybieram według mnie najważniejsze...
  • ... rodziny we wczesnym średniowieczu kończy uniwersytet jako dyletant oszołomiony nieprzebraną mnogością materiału nie do opanowania w ciągu ludzkiego życia.
    Lekarstwem na...
  • ... pierwszy wyłoniło demokratycznie swoich reprezentantów, parlament eufoński rozbrzmiał niespotykaną dotąd mnogością muzycznych tematów i melodyjek. A przecież jeszcze do niedawna pod...

Encyklopedia PWN

mat. dawna nazwa zbioru.
mnogości teoria, teoria zbiorów,
dział matematyki poświęcony badaniu ogólnych własności dowolnych zbiorów (dawniej zwanych mnogościami), niezależnie od tego, jakie obiekty je tworzą.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego