można

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

można
1. «nie ma przeszkód, żeby coś zrobić»
2. «wolno coś komuś»
możny I daw. «mający wielki majątek, wpływy i władzę»
możny II daw. «ktoś, kto ma majątek, wpływy i władzę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

można było, można będzie – można jest?
21.05.2015
Szanowni Państwo,
pewien problem nie daje mi spokoju. Dlaczego w języku polskim, używając w czasie teraźniejszym predykatywów typu: trzeba, można, wolno, pomijamy czasownik jest, podczas gdy w czasach przeszłym i przyszłym czasownik w formie osobowej jest obligatoryjny, np. można było, trzeba będzie itd. Czy ma to swoje uzasadnienie? Czy forma złożona w czasie teraźniejszym istniała dawniej? Jeśli tak, dlaczego zanikła? Z tego, co wiem, np. w języku czeskim występuje do dziś.
Z pozdrowieniami
KG
można by (było)
18.06.2002
Jaka jest różnica znaczeniowa między można by a można by było?
Można zgłupieć?
3.09.2014
Szanowni Państwo,
jak łatwo dostać się do formularza pytań! Żądni wiedzy czytelnicy chyba mają jeszcze wakacje, tak że przybywam z nurtującym mnie pytaniem.
No właśnie. Czy w zdaniu wyżej zasadne byłoby użycie słowa także pisanego łącznie? Wątpię, bo jest to synonim słowa również, a nie a więc, ale formy łącznej używają WSZYSCY! – wysoko wykształceni wykonawcy najróżniejszych zawodów, studenci polonistyki, nawet ich wykładowcy.. także/tak że można zgłupieć. Proszę o rozstrzygnięcie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pisma, upięknionych realistycznymi zdjęciami. 150 za dwie i pół strony. Można wytrzymać. Szczególnie jeśli ktoś się przy tym jeszcze realizuje. Nie...
  • ... będzie zmieniał władz samorządowych na terenie Zakopanego a takie wnioski można wysnuć z Pana korespondencji.
    Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ...
  • ... w kwietniu z funkcji przewodniczącego mazowieckiego SLD. Jeszcze w marcu można się też spodziewać wakatu na stanowisku przewodniczącego lubuskiego Sojuszu, bo...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego