możnowładztwo

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

możnowładztwo «ogół możnowładców»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wskórać".
    O losie młodszych braci Władysława - książąt juniorów zadecydowała postawa
    możnowładztwa polskiego, które wystąpiło w ich obronie. Na czele obozu juniorów...
  • ... na bogatszą, ustabilizowali się, ale jednocześnie uzależnili od lokalnych grup możnowładztwa (bojarów) i kupiectwa. Stali się więc wyrazicielami interesów dzielnicowych, zapominając...
  • ... że Litwa nie jest w stanie sama podołać ciężarom wojennym. Możnowładztwo litewskie nie potrafiło sprostać zadaniom wojskowym, a pusty skarb nie...

Encyklopedia

możnowładztwo, łac. principes, maiores, optimates,
najwyższa warstwa społeczeństwa średniowiecznego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego