modlitwa

Wielki słownik ortograficzny PWN

modlitwa -twie, -twę; -tw: Modlitwa Pańska, Modlitwa za rodziców

Słownik języka polskiego PWN

modlitwa
1. «zwracanie się do Boga, bóstwa lub świętych z wyznaniem wiary, dziękczynieniem, prośbą lub skruchą»
2. «słowa wypowiadane przez modlącego się, teksty modlitewne mające ustaloną formę»

• modlitewny • modlitewnie
Modlitwa Pańska «w Kościele katolickim: najważniejsza modlitwa skierowana do Boga, zaczynająca się od słów Ojcze nasz»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ojcze nasz
17.06.2008
Dzień dobry!
Która pisownia jest poprawna i dlaczego: Ojcze nasz czy Ojcze Nasz? SO PWN i SPP PWN w wersji elektronicznej (2000 r.) podaje wyraz ojczenasz, a w przykładach: „Zmów kilka ojczenaszów”. Ale ndm: „Zmówić pięć modlitw Ojcze Nasz”. Encyklopedia PWN w wersji on‑line podaje natomiast odsyłacz „Ojcze Nasz > Modlitwa Pańska”, jednak w haśle „Modlitwa Pańska” czytamy: „Modlitwa Pańska, Ojcze nasz [...]”.
Jakiego rodzaju gramatycznego jest ten związek wyrazowy?
pacierz
29.08.2002
Jaka jest eytymologia słowa pacierz? Dziękuję.
Krystian
interpunkcja w tekstach liturgicznych
22.03.2010
Szanowni Państwo,
chciałbym spytać o interpunkcję w formule: „Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Czy po słowie Pana nie powinien stać przecinek? Czy słowo Bóg rzeczywiście powinno być obustronnie wydzielone przecinkami? Dziękuję za odpowiedź.
Łączę pozdrowienia
Michał

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W młodości przywoływał Dionizosa jako symbol ciągłej przemiany i powrotu. Modlitwa Dionizosa miała spowodować nasz, ludzki, pośmiertny powrót na ziemię pod...
  • ... swobodny i wyzwolicielski, "święty" czy w każdym razie "podobny do modlitwy", srebrzysty, pełen miłości śmiech Rewizora zamiera w Martwych duszach; a...
  • ... nastąpiły w czerwcu 1995 roku w krakowskim magistracie. Były przemówienia, modlitwy po łacinie i pisemne podziękowania dla autora niezwykłej pracy. Już...

Encyklopedia PWN

główny, poza ofiarą, akt kultu religijnego, przez który człowiek (wspólnota ludzi) nawiązuje kontakt z bóstwem (Bogiem);
w katolicyzmie modlitwa uwielbienia Boga i dziękczynienia nad darami chleba i wina złożonymi na ołtarzu, stanowiąca część mszy świętej;
Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, łac. Pater Noster,
modlitwa wygłoszona przez Jezusa Chrystusa w czasie Kazania na górze i zalecona przez niego uczniom;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego