modlitwa

Wielki słownik ortograficzny PWN

modlitwa -twie, -twę; -tw: Modlitwa Pańska, Modlitwa za rodziców

Słownik języka polskiego PWN

modlitwa
1. «zwracanie się do Boga, bóstwa lub świętych z wyznaniem wiary, dziękczynieniem, prośbą lub skruchą»
2. «słowa wypowiadane przez modlącego się, teksty modlitewne mające ustaloną formę»

• modlitewny • modlitewnie
Modlitwa Pańska «w Kościele katolickim: najważniejsza modlitwa skierowana do Boga, zaczynająca się od słów Ojcze nasz»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Modlitwy w islamie: fadżr, zuhr (dhuhr), asr, maghrib, isza
17.10.2019
Proszę o pomoc w ustaleniu polskiego zapisu nazw pięciu modlitw (salat), które muzułmanie odmawiają w ciągu dnia. W internecie co strona, to inna pisownia. Z góry dziękuję za pomoc.
Ojcze nasz
17.06.2008
Dzień dobry!
Która pisownia jest poprawna i dlaczego: Ojcze nasz czy Ojcze Nasz? SO PWN i SPP PWN w wersji elektronicznej (2000 r.) podaje wyraz ojczenasz, a w przykładach: „Zmów kilka ojczenaszów”. Ale ndm: „Zmówić pięć modlitw Ojcze Nasz”. Encyklopedia PWN w wersji on‑line podaje natomiast odsyłacz „Ojcze Nasz > Modlitwa Pańska”, jednak w haśle „Modlitwa Pańska” czytamy: „Modlitwa Pańska, Ojcze nasz [...]”.
Jakiego rodzaju gramatycznego jest ten związek wyrazowy?
pacierz
29.08.2002
Jaka jest eytymologia słowa pacierz? Dziękuję.
Krystian

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W młodości przywoływał Dionizosa jako symbol ciągłej przemiany i powrotu. Modlitwa Dionizosa miała spowodować nasz, ludzki, pośmiertny powrót na ziemię pod...
  • ... swobodny i wyzwolicielski, "święty" czy w każdym razie "podobny do modlitwy", srebrzysty, pełen miłości śmiech Rewizora zamiera w Martwych duszach; a...
  • ... nastąpiły w czerwcu 1995 roku w krakowskim magistracie. Były przemówienia, modlitwy po łacinie i pisemne podziękowania dla autora niezwykłej pracy. Już...

Encyklopedia PWN

główny, poza ofiarą, akt kultu religijnego, przez który człowiek (wspólnota ludzi) nawiązuje kontakt z bóstwem (Bogiem);
w katolicyzmie modlitwa uwielbienia Boga i dziękczynienia nad darami chleba i wina złożonymi na ołtarzu, stanowiąca część mszy świętej;
Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, łac. Pater Noster,
modlitwa wygłoszona przez Jezusa Chrystusa w czasie Kazania na górze i zalecona przez niego uczniom;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego