moje

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ma (= mach, liczba Macha)
mA (= miliamper)
ma (księg.) ndm
me (skrócona forma zaimka moje) mego, mym; me, mych
me (wyraz dźwiękonaśladowczy): ani be, ani me a. me!
mój mojego (mego); moi, moich (mych), moim (mym)
nie ma (brak; nie posiada)
O mej poezji (tytuł) ndm
Se-ma-for (wytwórnia film.) Se-ma-fora, Se-ma-forze: Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for, Se-ma-for Produkcja Filmowa

Słownik języka polskiego PWN

moje pot. «to, co należy do osoby mówiącej»
Ma «symbol jednostki prędkości mach»
me «dźwięk wydawany przez meczącą owcę lub kozę»
moi pot. «ludzie bliscy osobie mówiącej»
moja pot. «moja żona»
allegro, ma non troppo muz. «umiarkowanie szybko»
ma foi [wym. ma fua] «słowo daję, naprawdę»
mój I
1. «zaimek oznaczający, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, którego dotyczy, należy lub odnosi się do osoby mówiącej»
2. «zaimek oznaczający, że to, co wyraża rzeczownik, któremu towarzyszy, jest szczególnie lubiane przez osobę mówiącą, np. Zielony to mój kolor.»
mój II pot. «mój mąż»
nie ma
1. «w połączeniu z nazwami czynności, stanów, cech tworzy zwroty oznaczające nieprzejawianie się, nieistnienie czegoś»
2. «w połączeniu z nazwami osób, przedmiotów tworzy zwroty oznaczające nieobecność w danym miejscu, nieistnienie»
3. «w połączeniu z określeniami czasu lub miejsca tworzy zwroty oznaczające brak czasu, miejsca, nieosiągnięcie danego punktu czasowego»
4. «tworzy wyrażenia oznaczające, że ktoś lub coś z pewnością nie istnieje»
po mojemu
1. pot. «moim zdaniem»
2. pot. «zgodnie z własnymi upodobaniami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Moje życie jako…
31.10.2018
Proszę o pomoc. Czy mówimy: moje życie jako aktorki czy moje życie jako aktorka. Która z form jest prawidłowa, a może obie są prawidłowe albo też obie błędne?
Dziękuję za pomoc.
Sylwia Moszner
moje czy me?
9.09.2002
Czy użycie zaimka me zamiast moje na początku zdania jest poprawne?
Moje uszanowanie
14.02.2014
Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć coś o zwrocie moje uszanowanie, o jego zastosowaniu w piśmie i w mowie. Czy powinno się go używać na powitanie, czy pożegnanie? Do kogo można zwracać się tymi słowami? Czy w życiu codziennym można je stosować?
Z uszanowaniem
KS.

Ciekawostki

Mówimy „Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach” , mając na myśli kogoś, kto o czymś zapomniał i musi z tego powodu wracać dokądś.
Mówimy „Nie ma dymu bez ognia”, mając na myśli to, że każda sytuacja lub zdarzenie, zwłaszcza złe i niekorzystne, mają jakąś przyczynę lub powód.
Mówimy „Wszystko ma swoje granice”, jeśli ktoś w swoim postępowaniu posunął się za daleko i oceniamy to negatywnie. Prosiłem go, wybaczałem, ale wszystko ma swoje granice.
Mówimy „(Każdy) kij ma dwa końce”, mając na myśli to, że każda sytuacja ma swoją dobrą i złą stronę.
Mówimy „Kłamstwo ma krótkie nogi”, mając na myśli to, że kłamstwo szybko wychodzi na jaw i że kłamiąc, niewiele się osiągnie.
Mówimy „Gdzie kucharek sześć,tam nie ma co jeść”, mając na myśli to, że zbyt wiele osób wykonujących tę samą pracę przeszkadza sobie wzajemnie i nie wykonuje jej dobrze.
Mówimy „Bez pracy nie ma kołaczy”, mając na myśli to, że trzeba pracować, aby coś osiągnąć.
Mówimy „Nie ma róży bez kolców”, mając na myśli to, że wszystko ma swoje dobre i złe strony.
Mówimy „Strach ma wielkie oczy” , mając na myśli to, że osoba, która się czegoś boi, ma skłonność wyolbrzymiać niebezpieczeństwo.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... czasami światy przerażające, ale nie jestem pewien, czy doświadczeniem swoim ma prawo z kimkolwiek się dzielić.

  To był cały świat
  Rozmowa...
 • ... to jest tak
  zwielokrotnioną
  jak?
  hehehehehe
  naszło nas tu trochę

  ma tego laptopa na plecach
  tak i wszyscy połóżmy się na...
 • ... Dzisiaj będę kurtyzaną - mówi do niego. - Spełnię wszystkie twoje marzenia, mój kochany. Jutro zrobię pierogi z grzybami, takie, jakie lubisz. Uczeszę...

Encyklopedia PWN

popularny miesięcznik, wydawany od 1994 w Warszawie;
ilustrowany tygodnik dla dzieci, wyd. 1902–15 i 1919–36 w Warszawie;
miesięcznik, wydawany od 1993 w Częstochowie;
„MA”
[węg., ‘dziś’],
czasopismo lit.-artyst. awangardy węgierskiej;
Moi
[wietnamskie moi ‘dzikus, barbarzyńca’],
Moj,
zaakceptowana i upowszechniona przez Francuzów nazwa obejmująca różne ludy, głównie żyjące w zalesionych, górskich rejonach płaskowyżu Thai Nguyen, w środkowym Wietnamie, m.in.: Stieng, Raglai, Mnong, Ede, Dżaraj, Cotu.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego