moje

Wielki słownik ortograficzny PWN

Ma (= mach, liczba Macha)
mA (= miliamper)
ma (księg.) ndm

Słownik języka polskiego PWN

moje pot. «to, co należy do osoby mówiącej»
Ma «symbol jednostki prędkości mach»
me «dźwięk wydawany przez meczącą owcę lub kozę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego