monarcha

Wielki słownik ortograficzny PWN

monar•cha -r•sze; -r•chowie, -r•chów

Słownik języka polskiego PWN

monarcha «osoba rządząca monarchią»
• monarszy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego